Şirketimiz sektöründe alım ve satımını yaptığı ürünlerin ithalat ve ihracatı konusunda da faaliyet göstermektedir. 

Şirketimiz ülkemizin ihracatının yoğunlaştığı bu günlerde ülkemize döviz girdisinde de önemli rol oynamaktadır.

Şirketimiz Demir ve Demir Dışı Madenlerin ihracatı konusunda çalışmalarına hız vermiş ve bu alanda birçok iş ortağıyla ticarette bulunmuştur.