KALİTE POLİTİKAMIZ

Yılmazlar Hurdacılık Geri Dönüşüm firmamiz aşağıdaki ilkeleri kalite politikası olarak benimsemiştir;
• Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
• Kaliteyi sürekli kılarak ürünlerin zamanında teslimini, en düşük maliyetle en yüksek kaliteye ulaşmayı, müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
• Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
• Tüm birimlerde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,
• Tedarikçi firmalarla çözüm ortaklığına giderek karşılıklı fayda esaslı bir anlayış içinde çalışmayı,
• Çevre dostu üretim anlayışı ile satış öncesi ve satış sonrası hizmeti bir ilke kabul eden emre metal ve plastik geri dönüşüm-salih kösenli
• ISO 9001: 2008 kalite yönetim sistem standardı’nın gereklerini yerine getirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, taahhütte bulunmaktadır.


ÇEVRE ve İSG POLİTİKAMIZ

• Ülkemizdeki çevre ve İSG mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
• Çevre ve İSG ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.
• Çevresel ve insan sağlığı açısından kaza risk boyutları belirlemek, olası etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.
• Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak.
• Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek.
• Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.
• Bu ilkeler ışığında çevre ve İSG yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
• Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.